PREHĹBIŤ VIERU V JEŽIŠA. Duchovné cvičenia so sv. Lukášom – Krzysztof Wons SDS

17.10 

„Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi“ (1, 25). To je prvé Lukášovo posolstvo. Boh vstupuje do aktuálnych dejín, do ľudských plánov a nezávisle od nich. Túži uskutočniť svoje zámery v „Galilei pohanov“, v dedine, o ktorej sa nespomína ani v Zákone, ani u Prorokov. Vstupuje do príbehu, ktorý je pre mnohých bezvýznamný. Prichádza k obyčajnému človekovi, ktorého poznáme len po mene, ľuďmi nepovšimnutého. Posiela anjela tam, kde nikto z veľkých tohto sveta nezahliadne, kde žije mladá dedinčanka, ťažko pracujúca ako každá žena v tých časoch. Vstupuje do jej krehkého, slabého života.

….silný Boh vstupuje do dôverného vzťahu s jednoduchým dievčaťom. Uskutočňuje sa to cez anjela, ktorý tvárou v tvár hľadí na Boha.

Popis

Popis

Vstupujeme do tretej etapy formácie. Po duchovných cvičeniach so sv. Markom a so sv. Matúšom nás ďalej povedie sv. Lukáš. Lukášovo evanjelium je evanjelium lekára, určené tým, ktorí hľadajú hlbokú historickú rozpravu o tajomstve spásy v širšej perspektíve. Lukáš upriamuje pozornosť na veriacich, ktorí po období opravdivej katechézy potrebujú prehĺbenie a rozšírenie horizontov viery. Ako tomu máme rozumieť? Zdá sa, že Lukáš sústreďuje našu pozornosť na zrelé prežívanie viery v rámci toho, čo učeník prežíva v osobnom životnom príbehu, a v rámci každodenných udalostí, do ktorých je „dnes“ ponorený.

 

PREHĹBIŤ VIERU V JEŽIŠA. Duchovné cvičenia so sv. Lukášom – Krzysztof Wons SDS

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Hmotnosť 465 g
Počet strán

336

Formát

A5

Väzba

viazaná

MISIONAR.SK | © kreatívne fullservisové štúdio Tvorba webstránky,  Dizajn a SEO