BLAHOSLAVENÝ METOD DOMINIK TRČKA – Atanáz Daniel Mandzák CSsR

9.90 

Prvý protoigumen gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku (1945 – 1950)
Jednou z duchovných osobností Cirkvi na Slovensku minulého storočia bol Metod Dominik Trčka, uznal to aj sv. Otec Ján Pavol II, keď uznal jeho mučenícke svedectvo ako vzor pre kresťanov a v roku 2001 v Ríme, ho vyhlásil za blahoslaveného. Táto publikácia, jedinečná svojho druhu, vyšla z pera odborníka na bl. Metoda.

Nie je na sklade

Popis

Popis

Prvý protoigumen gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku (1945 – 1950)
Jednou z duchovných osobností Cirkvi na Slovensku minulého storočia bol Metod Dominik Trčka, uznal to aj sv. Otec Ján Pavol II, keď uznal jeho mučenícke svedectvo ako vzor pre kresťanov a v roku 2001 v Ríme, ho vyhlásil za blahoslaveného. Táto publikácia, jedinečná svojho druhu, vyšla z pera odborníka na bl. Metoda.

Autor, redemptorista, sa už vyše 10 rokov zaujíma o jeho osobu a pomáhal výraznou mierou aj pri beatifikačnom procese. Kniha je vedeckého charakteru so všetkým odborným aparátom, prípismi, archívnymi prameňmi, s historickými fotografiami.

Napriek tomu nájde v nej aj jednoduchý čitateľ základné poznanie o osobe tohto blahoslaveného redemptoristu, ktorý skoro celý svoj život prežil na východnom Slovensku. Pôsobil tu ako ľudový misionár medzi gréckokatolíkmi a potom hlavne ako predstavený gréckokatolíckych redemptoristov. Nejde tu o celý jeho životopis, ale skôr o zaostrenie na najplodnejšie roky jeho života od roku 1945 do 1950. Na úvod je pekne podaná aj spoločensko-politická situácia v Československu v tom období a na záver nastupujúci protináboženský komunistický režim.

BLAHOSLAVENÝ METOD DOMINIK TRČKA – Atanáz Daniel Mandzák CSsR

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Hmotnosť 770 g
Počet strán

312

Formát

A5

Väzba

viazaná

MISIONAR.SK | © kreatívne fullservisové štúdio Tvorba webstránky,  Dizajn a SEO