Redemptoristi – Vydavateľstvo Misionár

Masarykova 35

071 01  Michalovce

056/68 81 981

0911 04 04 03

vydavatelstvo@misionar.sk

IBAN: SK0609000000000480292873

IČO: 00585696

šéfredaktor: o. Daniel Atanáz Mandzák CSsR

MILODARY PRE VYDAVATEĽSTVO

Ak máš túžbu podporiť rozvoj našej práce, môžete to urobiť svojím milodarom osobne alebo prevodom na farský účet:

Milodary na chod a rozvoj pre / Vydavateľstvo v službách Hojného Vykúpenia a redemptoristickej rodiny na podporu aktivít posielajte na číslo účtu:

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK06 0900 0000 0004 8029 2873

alebo cez QR kód (QR kód má prednastavenú hodnotu 5,-EUR)

MISIONAR.SK | © kreatívne fullservisové štúdio Tvorba webstránky,  Dizajn a SEO